Kontakt

KONTAKT

 

Salg af styrkekort og styrkeplakater:

 

http://danskcenterfor-icdp.dk/produkt/styrkekort/

 

Ideer og inspiration til arbejde med styrker i skoler:

 

http://styrkeriskoler.blogspot.dk/

 

 

Forespørgsel om forskningsprojekter, udviklingsprojekter eller konsulentopgaver:

Lifeskills Akademiet

v. Psykolog Ph.d Mette Marie Ledertoug

Gammel Strandvej 71 A

3050 Humlebæk

 

E-mail: Lifeskills-akademiet.dk

Telefon: 22766339

 

Ved Psykolog PhD Mette Marie Ledertoug

Gammel strandvej 71 A

3050 Humlebæk

 

Email: mml@Lifeskills-Akademiet.dk

Telefon: 22766339