Om os

 

 

Lifeskills Akademiet bygger på et solidt teoretisk og empirisk fundament i positiv psykologi og læringsteori.

 

Forskning foretages med Mixed-Methods med kvantitative metoder for målbar effekt af indsats med relevante måleredskaber samt med kvalitative metoder som interviews og observationer for oplevet effekt af indsats.

 

Alle udviklingsprojekter og konsulentydelser er evidensbaserede eller evidensinformerede.

 

 

Uddannelse

  • PhD i Positiv Psykologi
  • MOPP Master i Positiv Psykologi
  • Cand. Pæd. Psych.
  • Autoriseret psykolog
  • Folkeskolelærer

Lifeskills Akademiet har samtidig et særligt fokus på transfer:

 

Hvordan trivsel og læring kan overføres fra en situation til en anden, så viden og erfaringer sættes i anvendelse for både voksne og børn.

Udgivelser:

 

Ph.d-afhandling samt foreløbig tre bøger og et elektronisk værktøj til kortlægning af styrker

http://edu.au.dk/fileadmin/edu/phdafhandlinger/Mette_Marie_Ledertoug-phd-afhandling.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desuden en række artikler:

 

'Hvor kommer modstandskraften fra?'. Artikel i Asterisk, nr. 77, 2016

 

’Interventioner med VIA-karakterstyrker i skoler’. Artikel i Kognition & Pædagogik, nr. 95, 2015

 

'Motivation og mestrings-projekt på en skole – set i et psykologisk perspektiv’.

Artikel i Kognition & Pædagogik, nr, 91, 2014

 

’Motivation og mestring’. Artikel på www.Skoleportalen.dk, 2011

 

’Hvordan finder vi vej?’ Artikel på www.Skoleportalen.dk, 2011

 

 

Interview:

 

'Positiv psykologi i praksis' på www.blivklog.dk

 

Styrkeinterventioner kan følges på bloggen på: www.Styrkeriskoler.blogspot.dk

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

 

Arbejdserfaring

 

December 2016 - Direktør for Lifeskills Akademiet

 

August 2016- Deltidsansat som psykolog i Gladsaxe PPR

 

Aug. 2013- Aug. 2016 Samfinansieret PhD mellem Gladsaxe Kommune og DPU/Aarhus Universitet: ”Styrkebaseret læring – Børns karakterstyrker som veje til læringspotentiale”. Et mixed method projekt i spændingsfeltet mellem læring, positiv psykologi og positive education.

 

Aug. 2012 – Juli. 2013 Frikøbt som konceptvisionær projektleder på skolekulturændrings projekt ”Motivation & Mestring” på Gladsaxe skole med 750 deltagende elever samt 80 deltagende lærere og pædagoger 10 timer ugentligt.

 

Aug. 2008 – Aug.2013 Ansat i Gladsaxe Pædagogisk Psykologisk Rådgivning som psykolog 25 timer ugentligt. I perioden tilknyttet 4 forskellige skoler samt forskellige daginstitutioner med udførelse af såvel undersøgelsesopgaver som konsulentopgaver særligt med fokus på børn med særlige behov samt inklusionsopgaver. Desuden forskellige udviklings- og projektopgaver:

”Hvordan finder vi vej? – om inklusion af børn med særlige behov” samt

”Motivation og Mestring” Pilotprojekter 1 og 2.

Afholdelse af en række foredrag, workshops og kurser.

 

Aug. 2008- Juli. 2009 Ansat som underviser i psykologi på Blaagaard Seminarium på meritlæreruddannelsen.

 

Aug. 2004 – jun. 2008 Udstationering i Luxembourg

 

Sep. 2004 - Jun. 2008 Freelance psykologiske opgaver på privat basis med børn, unge og voksne.

 

Feb. 2008 – Maj. 2008 Vikariat på Europaskolen i Luxembourg i primærsektionen i 3.DK.

Undervisning i alle fag i 3. klasse samt Europatimer på engelsk.

 

Sep.2005 – Jun. 2006 Barselsvikariet på Europaskolen i Luxembourg i 4.DK i primærsektionen. Undervisning i alle fag i 4. DK, Europatimer på engelsk og kunst i 5. DE på tysk.

 

Okt. 2007- Dec.2007 Forfatterskole

Maj. 2006 – Maj. 2007 Skrev min første roman “Rastløse Rødder”.

 

Sep. 2007 – Maj. 2008 Undervisningsrække for voksne med temaet ”Kvindeliv”.

Jan. 2007 – Maj. 2007 Undervisningsrække for voksne med temaet “Psykiske lidelser og psykisk sundhed”.

Sep. 2006 –Dec. 2006 Undervisningsrække for voksne med temaet: ”Familieliv”.

Sep. 2005- Maj. 2006 Undervisningsrække for voksne: HF enkeltfag i psykologi. Eksamination i Danmark.

 

26.6.07 Afholdt foredrag om “Kønsforskelle i hjernen”

22.5.07 Afholdt foredrag om “Selvtillid og selvværd”

27.3.07 Afholdt foredrag om “Opdragelse og grænser”

14.3.07 Afholdt foredrag om ”At være med som det tynde øl”

27.2.07 Afholdt foredrag om “Børns udvikling”

1.6.06 Afholdt foredrag om “Stress”.

 

Sep. 2004 – Sep. 2005 Sabbatår. Research til min første bog; “Rastløse Rødder”

 

Jun. 2003 – Sep. 2004 Barselsorlov.

 

Aug. 1998 – Jul. 2004 Ansat som psykolog i Helsingør Børne- og Unge Rådgivning.

 

Jun. 1999 – Jul. 2000 Barselsorlov.

Jan. 1998 – Jul. 1998 Ansat som psykolog i Gladsaxe Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i en vikarstilling.

 

1996- 1997 Psykologisstudier på Danmarks Pædagogiske Universitet.

 

Jul. 1995 – Dec. 1996 Barselsorlov.

 

1994-1995 Ansat som lærer på Køge Bugt Privatskole.

 

1993-1994 Bosat i Val d’Isere, Frankrig. Ansat som Nanny.

 

1988-1992Lærerstudier på Zahles Seminarium, København.

 

1987Bosat i London. Ansat som Au Pair pige.

 

 

Uddannelse

 

2013-2016 PhD uddannelse på Aarhus Universitet. Bestået 25.11.16

 

2011-2013 Masteruddannelse i Positiv Psykologi på Aarhus Universitet, Emdrup 60 ETCS med et snit på 10,5

 

2002-2003 Første og andet semester på specialistuddanelse til børneneuropsykolog.

 

2001 Autorisation som psykolog.

 

1997 Uddannet som psykolog Cand. Pæd. Psyk. Danmarks Pædagogiske Universitet.

 

19973 måneders praktik i Gentofte Pædagogiske Psykologiske Rådgivning.

 

1995-1997 Psykologistudier på Danmarks Pædagogiske Universitet.

 

1992-1995 Psykologistudier på Københavns Universitet Amager.

 

1992 Uddannet som lærer fra Zahles Seminarium, København.

Linjefag: Engelsk og fransk.

 

1987 Studentereksamen Matematisk-samfundsfaglig fra Frederikshavn Gymnasium.

 

 

PhD Kurser

 

Forskning og formidling 3,0 ETCS

Universitets pædagogik 1,5 ETCS

Vejledning 0,5 ETCS

Empirisk Skoleforskning 3,0 ETCS

Intro Research Writing 2,0 ETCS

Conference Presentation 1,5 ETCS

Få øje på noget i din empiri 2,0 ETCS

Applied Quantitative Methods 2,5 ETCS

Academic Writing in English 3,3 ETCS

Qualitative Methods 3,0 ETCS

Hard Work and Creative Analysis 3,0 ETCS

Poster Presentation IPPA Conference 5,0 ETCS

Poster&Paper Presentation ECPP Conf. 5,0 ETCS

 

Udlandsophold

 

2015 3 måneders forskningsophold på Buckingham New University, England som led i PhDforløb.

 

2004-2008 Udstationering i Luxembourg

 

1993-1994 Sabbat ophold i Val d’Isere, Frankrig

 

1987 Au pair ophold i London, England

 

Sprogkundskaber: Engelsk, fransk og noget tysk.

 

 

Undervisnings erfaring

 

2004-2016 Afholdelse af en mangfoldighed af foredrag, workshops og kurser.

 

2013-2016 Undervisning på DPU/Aarhus Universitet 48 Kt på Masteruddannelsen i positiv psykologi på modul 1 og modul 2. Vejledning og eksamination af studerende.

 

2013- 2016 Undervisnings forløb af 100 læringsagenter i Gladsaxe Kommune samt uddannelse af 20 styrkekonsulenter.

 

2008-2009 Undervisning i psykologi på Blaagaard Seminarium, vejledning og eksamination.

 

2004-2008 Undervisningsrække for voksne i Luxembourg

 

2004-2008 Undervisning på Europaskolen i Luxembourg 3, 4, 5 klassetrin

 

1994-1995 Ansat som lærer på Køge Bugt Privatskole

 

 

Deltagelse i supervision, kurser og konferencer

 

2016 Deltagelse i ECPP Conference (European Conference in Positiv Psychology) i Angers, Frankrig med poster & paper præsentationer samt afholdelse af workshop

 

2015 Deltagelse i IPPA Conference (International Positive Psychology Conference) i Orlando Florida med poster præsentation: ’Life skills and Children’s Character Strenghts’.

 

2014 Deltagelse i ECPP Conference (European Conference in Positive Psychology) i Amsterdam, Holland

 

2014 Deltagelse i Skolekonference, Nyborg Strand med afholdelse af workshop: ’Motivation & Mestring’

 

2012 Supervisionsforløb med henblik på specialistgodkendelse med psykolog Annette Arnkjær om pædagogiske psykologiske problemstillinger.

 

2012 Kursus med psykolog Anne Linder og psykolog Jesper Gregersen om ”Styrkebaseret pædagogik”

 

2011 Kursus ”Udredning i kontekst” med Psykolog Jørn Nielsen i Pædagogisk Psykologisk Forening.

 

2011 Seminar med psykolog Annette Mortensen om konsulentopgaver som psykolog.

 

2010 Seminar med psykolog Susan Hart om ”neuroaffektiv udvikling”

 

2010 Supervision hos psykolog Karen Vibeke Mortensen om konsulentopgaver i forhold til ADHD-problematikker.

 

2010 Seminar med psykolog Vibe Strøier om psykologen som konsulent.

 

2009 Uge kursus i LP-modellen i Hamar, Norge.

 

2003 Børneneuropsykolog Annette Klem og Margit Koudal Nielsen superviserede mit sagsarbejde fra Helsingør Børne- og Ungerådgivning.

 

2003 Deltagelse i en 3 dags konference om “Stress” afholdt af Psykiatrifonden.

 

2002 Deltagelse i en konference om “Behandling af børn med ADHD” med Psykolog Elisabeth Cleve, Sverige og Dorte Damm, Danmark.

 

2002 Supervision i klinisk børneneuropsykologi af børneneuropsykolog Carsten Geisle i eget sagsarbejde fra Helsingør Børne- og ungerådgivning

 

2001 Deltagelse i en 2 dags konference om “Psykiske forstyrrelser hos børn og unge” afholdt af Psykiatrifonden.

 

2001 Deltagelse i en 2 dags konference i “Kognitiv Terapi” med Irene Oestrich.

 

2000/2001 Feedback på min supervision af psykoanalytiker Judy Gammelgaard.

 

2000/2001 Supervision af eget sagsarbejde fra Helsingør Børne- og Ungerådgivning af psykolog Lise-Lotte Grünbaum.

 

2000 Deltagelse i en 2 dags konference i “Omsorgssvigt” med Kari Killen, Norge.

 

2000 Deltagelse i en 1 dags konference “Brainstudy and the Early Mother/Child Connection” med Allan Schore, USA.

 

1998 Deltagelse i en 3 dags konference i “Småbørnsområdet” afholdt af Dansk Psykologforening.

 

1998 Supervision af Annette Mortensen, DISPUK. Systemisk metode.

 

1998 Deltagelse i en 2 dags konference i “Imago Par Terapi” med Jette Sinkjær Simon.

 

1998 Deltagelse i en 2 x 3 dags konference i “Rorschach Exner” med Kim Gabriel Hansen.

 

1997 Deltagelse i en 2 dags konference i “ADOS” med Center for Autisme.

 

 

Ved Psykolog PhD Mette Marie Ledertoug

Gammel strandvej 71 A

3050 Humlebæk

 

Email: mml@Lifeskills-Akademiet.dk

Telefon: 22766339